Pēc LEADER projektu realizācijas Biedrībā "Cēsu rajona lauku partnerība" jāiesniedz sekojošas atskaites!

ELFLA projektiem jāiesniedz:

Pēc LEADER projektu realizācijas Biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” jāiesniedz sekojošas atskaites!

ELFLA projektiem jāiesniedz:

1.3. rīcība – Mājražošana (pievienotās vērtības radīšana)

 1. 6.pielikums – par saimnieciskās darbības rādītājiem (MK noteikumi Nr.255) Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.255)
 2. 5.pielikums – par projekta īstenošanas rezultātiem (MK noteikumi Nr.255) Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem (5.pielikums MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.255)
 3. CRLP saturiskā veidlapa

1.3. rīcība – Mājražošana (modernizācija)

 1.  4.pielikums – par saimniecikās darbības rādītājiem (MK noteikumi Nr.1026) Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4.pielikums MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1026)
 2.  3.pielikums – par projekta īstenošanas rezultātiem (MK noteikumi Nr.1026) Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1026)
 3.  CRLP saturiskā veidlapa

Pārējie ELFLA realizētie projekti, kas nav saistīti ar mājražošanu iesniedz:

 1. 5.pielikumu – par saimnieciksās darbības rādītājiem (MK noteikumi Nr. 764) Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.764)
 2. 4.pielikumu – par projekta īstenošanas rezultātiem (MK noteikumi Nr.764) Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem (4.pielikums MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.764)
 3. CRLP saturiskā veidlapa

 EZF projektiem jāiesniedz:

 1. 3.pielikums – par saimnieciskās darbības rādītājiem (MK noteikumi Nr.78) Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstība
 2. 2.pielikums – par projektu īstenošanas rezultātiem (MK noteikumi Nr.78) Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem (Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstība 
 3. CRLP saturiskā veidlapa

 ELFLA 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums un 6.pielikums, EZF 2.pielikums un 3.pielikums jāiesniedz oriģināli!

Saturiskā atskaite jāiesniedz elektroniski, papildus pievienojot realizētā projekta bildes, sūtot uz e-pastu: santa.berzinja7@gmail.com