Lai ne vien atskatītos uz 2021. gadu, bet uzklausītu Jūsu domas un ieceres, sperot soli jau plānošanas periodā un domājot par jaunās VRG stratēģijas izstrādi, aicinām mūsu biedrus uz

Kopsapulci

2022. gada 10. jūnijā 12:30

z/s “Brīvkalni” Veselavas pagastā, Cēsu novadā