LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām.

LEADER būtība un uzlabota dzīves veida cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, gan sociālajiem uzlabojumiem, gan vides saglabāšanas iespējām.
LEADER vīzija – ar dzīves apmierinātu cilvēku laukumu, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējām tuvāk dzīvesvietai.

Pieeja tiek balstīta uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredz skaidru vietējo līmeņa problēmu risināšanu, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes.

Stratēģijas izstrāde un ieviešana ir tāda, kāda ir pieeja, kas nosaka aktīvo iedzīvotāju iesaistīšanos gan stratēģijas izstrādē, gan apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā.

Ievērojot, lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu, lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējas, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana, lai uzticētu vietējām partnerībām, kuras apvieno pārstāvjus, dažādas lauku attīstībā iesaistītās nozares un lauku iedzīvotāju interešu grupas (turpmāk – “vietējās darbības grupas”) .

LEADER paredzētu iespēju nodrošināšanu starp lauku iedzīvotājiem, partnerību vietējo, nacionālo un starptautisko līmeni, kā arī vietējo partnerību sadarbības tīklu informācijas un pieredzes apmaiņu.