Vietējā rīcības grupa (partnerība)  ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas lauku teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 5 līdz 65 gadu vecumam, pārstāvot šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpniecības par lauku attīstības jautājumus vietējā līmenī. Būtiskas vietējās rīcības grupas pazīmes un līdzvērtīgas partnerības ievērošanas organizācijas lēmumu pieņemšanas līmenis, kas nosaka, integrētas lauku attīstības stratēģijas izstrādes, apstiprināšanas un ieviešanas līdzvērtīgas pieņēmēju pārstāvjus no vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem, vietējo attīstības organizācijām un iedzīvotāju grupām. Vietējai rīcības grupai ir jābūt piesaistītai un veiksmīgi administrētai sabiedrisko finansējumu, tāpēc tai ir jābūt oficiāli reģistrētai kā biedrībai vai nodibinājumam un jābūt pozitīvi atpazīstamai un pieņemamai vietējā sabiedrībā.