Vietējā attīstības stratēģija  ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojot tās ar kopējām attīstības prioritātēm.

Vietējās attīstības stratēģijā ir ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrota un izanalizēta galvenā attīstības problēma un vajadzības, kuras ir dažādas lauku teritoriju attīstības problēmas, galvenās prioritātes un paredzētās konkrētās darbības, kas notiek lauku teritoriju attīstībā, jaunākās, spēcīgākās lauku ekonomikas, nodrošināšanas pilnīgas vērtības lauku iedzīvotāja dzīves līmenis.