• Iespēju pašiem noteikt lauku attīstības virzienus, iesaistot lauku teritorijas vajadzību noteikšanu;
  • Iesaistīties lēmuma pieņemšanā par atsevišķu lauku attīstības ideju (projektiem) nepieciešamo atbalstu;
  • Īstenot vietējās attīstības projektus, kas vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabojumiem konkrētā lauku teritorijā;
  • Jaunu skatījumu uz lauku dzīves apstākļiem un iespējām;
  • Rod iespēju veidot vai uzlabot lauku iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējām tuvāk viņa dzīves vietai;
  • Veido piederības sajūtu un lepnumu par savu teritoriju un vairākām iespējām lauku teritorijās (īpaši jauniešiem);
  • Dod iespēju paplašināt vietējās zināšanas, motivāciju, resursus un izmantot tās dzīves kvalitātes uzlabošanai.
  • Jaunās ekonomiskās aktivitātes lauku teritorijās un jaunizveidotajā produktā konkurētspēju un atpazīstamību tirgū.
  • Rūpēties par lauku teritoriju raksturojošo kultūras un dabas vidi, tradīciju saglabāšanu un saudzīgu (ilgtspējīgu)