Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir izvērtējusi 8. kārtā iesniegtos projektu pieteikumus rīcībā:

1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana

Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti .

Kopumā 8. kārtā tika iesniegti 26 projektu pieteikumi

                                 15 projektu pretendenti veido uzņēmumu vai uzņēmumam nav 1 gads 
                                  11 projekta pretendenti pieteikuši būvniecības projektu, tūrisma nozarē
                                  5 projekta pretendenti pieteikuši ražošanu
                                  10 projekta pretendenti pieteikuši pakalpojuma veidošanu

Saraksts ar projektu rindojumu 8. KARTAS PROJEKTU RINDOJUMS

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti.

 

Informāciju sagatavoja:

Valdes priekšsēdētāja

Ieva Kalniņa