Biedrībā Cēsu rajona lauku partnerībā noslēgusies projektu iesniegšanas 7. kārta LEADER programmā.

Kopumā reģistrēti 44 projektu pieteikumi.

 

7. kārtā kopīgais pieejamais publiskais finansējums   370586,06  EUR

Iesniegto projektu pieteiktais publiskais finansējums 436419,75  EUR

Iesniegto projektu pieteikumu sadalījums pa rīcībām un reģistrētais iesniegto projektu pieteiktā publiskā finansējuma apjoms 7.kārtā :

1.1. RĪCĪBA – Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana un labiekārtošana

Pieejamais ELFLA publiskais finansējums – 287620,19 EUR
Iesniegtais projektu skaits – 21
Reģistrētā iesniegto projektu publiskā finansējuma summa – 275492,54 EUR
 

2.1. RĪCĪBA – Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu

Pieejamais ELFLA publiskais finansējums – 72965,87 EUR
Iesniegtais projektu skaits –10
Reģistrētā iesniegto projektu publiskā finansējuma summa –119343,98 EUR
 

2.2. RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

Pieejamais ELFLA publiskais finansējums –10000,00 EUR
Iesniegtais projektu skaits –13
Reģistrētā iesniegto projektu publiskā finansējuma summa  – 41583,23 EUR

Projektu vērtēšana notiks līdz 18. martam

 

Informāciju sagatavoja: Administratīvā vadītāja Daiga Rubene