Veidlapas un Dokumenti:

Projektu konkursa dalībai nepieciešamās veidlapas un dokumenti ir pievienoti pielikumā.

https://www.partneriba.lv/index.php?page=1&art_id=305

Kontaktinformācija:

Dace Melgalve tālr. 29467509, e-pasts: cesis@partneriba.lv 

Kristīne Zaķe tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv