25. oktobrī, kultūras centrā “Siguldas devons” no plkst. 10.00 līdz 16.00 norisināsies starptautisks forums “Misija – Bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā”. Forumu organizē Siguldas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, biedrība “GreenFest”, Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla (VKLPT) aktivitāšu ietvaros. Pasākums būs veltīts pirmā bioreģiona izveidošanai Latvijā – Gaujas Nacionālajā parkā, kā arī zināšanu apmaiņai un pieredzes gūšanai. 

Forumā pārstāvji no valsts, pašvaldību, nevaldības un privātajām organizācijām, kā arī pieaicinātie ārvalstu eksperti iepazīstinās dalībniekus ar bioreģiona izveides kontekstu un nozīmīgumu, kā arī dalīsies ar praktiskiem piemēriem par bioreģionu darbību Eiropā un pasaulē. Pasākuma noslēgumā, apliecinot savu atbalstu kopīgiem spēkiem veidot bioreģionu Gaujas Nacionālā parka teritorijā, klātesošie – pašvaldības, valsts institūcijas, lauksaimnieku organizācijas, biedrības, nodibinājumi, iedzīvotāji un citas iesaistītās puses – būs aicināti parakstīt labās gribas memorandu.

Biedrību “Cēsu rajona lauku partnerība” forumā pārstāvēs valdes priekšsēdētāja Ieva Kalniņa, iepazīstinot ar biedrības pieredzi strādājot pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes un iedzīvotāju atbalstu bioreģiona iniciatīvas attīstībai partnerības darbības teritorijā.

Foruma programma