Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, sadarbībā ar SIA LLF Sadarbnīca” ir uzsākusi aktīvu darbu pie CRLP vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas 2015-2020. gadam izvērtējuma sagatavošanas.

Mērķis ir izvērtēt biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” sabiedrības virzītu vietējās attīstības  stratēģijas 2015. – 2020. gadam ieviešanu, tās ietekmi uz teritorijas attīstību, apzināt iespējamo potenciālu, formulēt priekšnoteikumus tālākai, efektīvai biedrības un sadarbības partneru darbībai biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijā, uzsvaru liekot uz uzņēmējdarbības un sabiedrisko labumu projektu (biedrību) ieguldījumu teritorijas attīstībā.

Lai kvalitatīvi izvērtētu ieviešanas progresu ir plānots organizēt gan fokusgrupas, gan intervijas dažādos formātos, iesaistot biedrības biedrus, Leader projektu realizētājus u.c. ieinteresētas puses.

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis.

Aicinām Jūs aizpildīt biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” lauku attīstības barometru!

Lauku attīstības barometrs ir izveidots ar mērķi izvērtēt, kā ir īstenojušies dažādi uzdevumi, kas līdzšinējās lauku attīstības diskusijās ir identificēti kā aktuāli kvalitatīvas un ilgtspējīgas lauku vides veidošanai. Barometrā ir apkopti Latvijas lauku attīstībā un biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” vietējās attīstības stratēģijā aktualizētie rīcību virzieni.

Aicinām Jūs, balstoties uz savām zināšanām, pieredzi un savas vietējās teritorijas vai kopienas situācijas pārzināšanu, novērtēt, cik lielā mērā, Jūsuprāt, katrs no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenojies Jūsu dzīvesvietā.

Vērtējums ir jāveic skalā no 1 (ļoti vāji) līdz 10 (izcili). Piemēram, vērtējums “1” nozīmē, ka Jūs savā teritorijā vai kopienā nesaskatāt, ka būtu uzsāktas jebkādas iniciatīvas attiecībā uz konkrēto rīcību īstenošanu.  Vērtējums “5” nozīmē, ka ir uzsāktas iniciatīvas un ir zināms progress, tomēr tas ir viduvējs un vēl ir daudz darāmā. Vērtējums “10” – izvirzītais ir pilnībā sasniegts un tiek aktīvi īstenots, nodrošinot ļoti nozīmīgu atbalstu Jūsu teritorijā vai kopienā.

 

Aizpildīt lauku barometru lūdzam līdz š.g. 19.maijam ŠEIT