Eiropas Komisija šogad turpina strādāt pie ilgtermiņa redzējuma lauku apvidiem, lai maksimāli izmantotu lauku teritoriju potenciālu, izceļot un mērķtiecīgāk strādājot ar lauku teritorijām raksturīgajiem izaicinājumiem. Vīzija par lauku apvidiem tiks gatavota, ņemot vērā arī Latvijas lauku teritorijās dzīvojošo viedokļus. Vīzija par mūsu lauku teritorijām ir ļoti būtiska mums pašiem – lai spētu paskatīties uz savu teritoriju ilgtermiņā un šo redzējumu iestrādāt gan katra paša kopienas nākotnes veidošanā, gan iesaistoties pašvaldību un citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Aicinām visus interesentus 2021. gada 26. janvārī plkst. 14:00  piedalīties  Online diskusijā Zoom platformā par Lauku Ilgtermiņa vīziju lauku apvidiem, ko organizē Valsts lauku tīkls sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru. 

Pieteikšanās obligāta līdz š.g. 25.01. pl. 10:00, izmantojot saiti: pieteikties šeit

Piekļuves saites tiks nosūtītas individuāli pēc pieteikuma saņemšanas.

Sīkāka informācija rakstot uz e pastu cesis@partneriba.lv vai zvanot, Administratīvajai vadītājai Daigai Rubenei 29128813