Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība organize informatīvos seminārus par

LEADER konkursa 9. kārtu

Semināri notiks Online ZOOM vidē.

 

KAD – 10.01.2022.

KUR  – ZOOM vidē, plkst. 15.00 -17.00  

KAS – “LEADER projekta pieteikums”

                                                                          SEMINĀRA TĒMAS:

 1. – LEADER programmas būtība – atbalsts lauku teritorijas attīstībai / I.Kalniņa  -CRLP Valdes priekšsēdētāja
 • – Projekta iesnieguma sagatavošanas pamatprasības atbilstoši normatīvajiem dokumentiem / D.Rubene – CRLP Administratīvā vadītāja
 • – Biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniegumu sagatavošanā. Lauku atbalsta dienests par  būtiskākiem aspekti, kam jāpievērš uzmanība sagatavojot un realizējot projektu /B.Kiršblate – Lauku atbalsta dienests, Ziemeļvidzemes Pārvaldes vadītāja vietniece,
  Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja
 • – Vērtēšanas kritēriji un dokumenti, kas jāpievieno projekta pieteikumam / D.Rubene – CRLP Administratīvā vadītāja
 • Jautājumi – Atbildes !

 

 

 

 

 

KAD – 11.01.2022.

KUR  – ZOOM vidē, plkst. 15.00 -17.00  

 • KAS – Elektroniskās projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumi, iespējamās problēmas  un kļūdas” Rīcība 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana”

                                                                        SEMINĀRA TĒMAS:

 • – Projektu iesnieguma sagatavošana Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
 • – EPS veidlapas aizpildīšanas iespējamās kļūdas un to novēršana
 • –  Vērtēšanas kritēriju piemērošana pie katras EPS projekta iesnieguma sadaļas
 • –  Projekta pieteikumam pievienojamie dokumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

KAD – 12.01.2022.

KUR  – ZOOM vidē, plkst. 15.00 -17.00  

 • KAS – “Elektroniskās projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumi, iespējamās problēmas  un kļūdas” Rīcība 2.1, 2.2 “Vietas potenciāla attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”
                                                                         
 • SEMINĀRA TĒMAS:

– Projektu iesnieguma sagatavošana Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
– EPS veidlapas aizpildīšanas iespējamās kļūdas un to novēršana
–  Vērtēšanas kritēriju piemērošana pie katras EPS projekta iesnieguma sadaļas
–  Projekta pieteikumam pievienojamie dokumenti
 

 

 

 

 

Dalībniekiem interesējošos jautājumus būs iespējams uzdot gan reģistrējoties dalībai seminārā, gan semināra norises laikā.

Pieteikties semināram var aizpildot pieteikuma PIETEIKŠANĀS ANKETA

Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pasākuma dienā uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi.

*Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana.

Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.

 

Vairāk informācija:

Rakstot uz e pastu: cesis@partneriba.lv

vai

sazinoties Administratīvā vadītāja Daiga Rubene – 29128813

Valdes priekšsēdētāja Ieva Kalniņa – 26533464