Laikā, kad pasauli pārapdzīvotības un cilvēku neapdomīgas rīcības rezultātā arvien vairāk apdraud pārtikas krīze, Vidzemes plānošanas reģions organizē “Vidzemes burkānu hakatonu” – pasākumu, kura laikā dalībnieki meklēs un attīstīs inovācijas pārtikas nozarē

Šajā procesā dalībniekus atbalstīs profesionāli mentori no dzērienu un pārtikas ražošanas nozares kā arī uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas eksperti: uzņēmuma “Labas saknes” dibinātāja un garšu radītāja Daina Eglīte-Antona; lauku teritoriju un kopienu attīstības veicinātāja Daiga Siliņa; eksperte ekonomikas un attīstības jautājumos Irīna Kulitāne; Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Ļubinskis; biedrības “ZINIS” vadītāja Vita Brakovska; LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Juris Čeičs. Hakatonu vadīs līdzdalības un sabiedrības iesaistes eksperts Vilis Brūveris.

Vidzemes plānošanas reģions hakatona dalībniekus meklē uzņēmēju, topošo uzņēmēju, zinātnieku un studentu vidū, taču paturam prātā, ka inovatīvs redzējums uz risinājumiem dzērienu un pārtikas ražošanā var būt arī speciālistiem, kuri darbojas ar konkrēto nozari nesaistītās jomās.

 

Komandām, kas pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem iegūs visaugstāko punktu skaitu, paredzētas balvas, no kurām galvenā – pieredzes brauciens uz Norvēģiju, taču par tikpat vērtīgiem ieguvumiem uzskatām:

✓ iespēju attīstīt savu ideju – jaunu vai uzlabotu produktu vai tehnoloģiju;

✓ jaunu pieredzi radoši un konstruktīvi, ar profesionāļu atbalstu strādāt pie idejas attīstības;

✓ iespēju attīstīt uzņēmējdarbībā noderīgas prasmes: darbs komandā, atbildību noteikšana un pienākumu sadalīšana, laika plānošana, komunikācijas un prezentēšanas prasmes;

✓ tīklošanos ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem;

✓ jaunus kontaktus un sadarbības iespējas.

Norises laiks: no 25. novembra plkst. 16.00 līdz 26. novembra plkst. 16.00 

Norises vieta: PIKC “Valmieras tehnikums”, Vadu ielā 3, Valmierā  

Hakatona video VIZĪTKARTE

Pasākuma MĀJASLAPA

Pieteikšanās individuāli vai komandās: PIETEIKUMA ANKETA