Esam uzsākušu projektu j a u n i e š i e m “Izbraukuma domnīcās – Attīstām Leader!”

Pirmā izbraukuma domnīca norisinājās Saldū no 26.-28. jūnijam!
Jaunieši apmeklēja uzņēmumus, satika uzņēmīgos vadītājus, kas pastāstīja par savām industrijām bioekonomikas kontekstā. Liels paldies visiem!

Ir atvērta pieteikšanās j a u n i e š i e m no 18 līdz 25 gadiem no vietējo rīcības grupu Cēsu rajona lauku partnerība, Saldus Rajona Attīstības Biedrība un Biedrība “Jūrkante”  darbības teritorijām!

Nākamās izbraukuma domnīcas Salacgrīvā 17-19. jūlijā un 21.- 23. augustā Cēsu pusē.
Reģistrācija S a l a c g r ī v a s izbraukuma domnīcai: PIETEIKTIES ŠEIT

Tiekamies un iepazīstam uzņēmīgos un attīstām zināšanas par atbalsta programmu LEADER – kas atbalsta pakalpojumu un ražošanas attīstību lauku teritorijās!

 

Vairāk informācija: 

Daiga Rubene,  e pasts: cesis@partneriba.lv, tel.nr. 29128813