I e l ū d z a m  visus uz   iedvesmas FORUMU  “Nākotnes SĒ – JUMS”,

LEADER STRATĒGIJA 2023-2027

6. jūnijā z/s “Brīvkalni”, Veselavas pagasts, Cēsu novads.

Gaidīsim katru, kam ir nākotnes projektu ieceres lauku un dzīves attīstībai! Aicinām Partnerības biedrus, uzņēmīgos LEADER projektu realizētājus, aktīvos kopienu pārstāvjus, sadarbības organizācijas un citus ieinteresētos!

 

Programma un reģistrācijas links: https://forms.gle/Ahr89ucRTDcdVb6P8

Varat reģistrēties arī zvanot Administratīvajai vadītājai Daigai Rubenei 29128813, vai rakstot uz e pastu cesis@partneriba.lv

Satiksimies, lai kopā sētu jaunas idejas un radītu augsni izaugsmei!