Cēsu rajona lauku partnerība turpina darbu pie jaunās LEADER stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam.

Lai uzklausītu vietējo iedzīvotāju viedokli un redzējumu par mūsu teritorijas attīstību, esam ieplānojuši tikšanās gan ar iedzīvotājiem, gan kopienām, gan arī uzņēmējiem. Plānojam arī vairākas tematiskās diskusijas ar jau šobrīd stratēģijas izstrādes ietvaros iezīmētajām nozīmīgajām mērķa grupām.

Stratēģijas izstrādi plānots pabeigt 2023.gada maijā.

Nāc un līdzdarbojies, mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, lai mūsu stratēģija būtu balstīta uz mūsu teritorijas vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju vajadzībām un redzējumu.

Seko līdz jaunumiem mūsu mājas lapā www.partneriba.lv un sociālo tīklu kontā https://www.facebook.com/partneriba.lv/