Eiropas lauku tīkla apkopotās dažādas metodes, tematiskie izdevumi, labās prakses un citi dati par jau esošajiem un plānotajiem politikas instrumentiem ar viedajiem ciemiem, t. sk. saistībā ar SVVA / LEADER, KOPIENU atjaunošanu ANO vienkāršotajām izmaksām (angļu valoda): Viedo ciemu instrumentu komplekts , KUR VAR lasīt Ari izdevumu Viedie ciemi ANO -es ZAĻAIS KURSS Viedie ciemi ANO atjaunojamā enerģija kopienās ANO Viedie ciemi ANO mobilitāte laukos

Eiropas lauku tīkls organizē regulāras viedo ciemu tematiskās darba grupas, Darba grupas parādītās prezentācijas un materiāli ir ERND mājas lapā

Seko līdzi arī Eiropas Lauku tīkla viedo ciemu aktivitātēm Facebook, kas atrodas “viedu ciematu kopienā” Facebook , kā arī sniedz informāciju par vietni, kā arī piedāvā dažādus aktīvo aktivitāšu rezultātus viedajiem ciemiem.