Izsludināts iepirkumu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” “Vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gada novērtējums”

Iepirkuma dokumentācija IEPIRKUMS

Piedāvājumi iepirkuma procedūrai jāiesniedz:

Personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2022.gada 14. marta plkst. 10:00, adrese: Jāņa Poruka iela 8-343, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālr. 26533464.
Nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, uz e-pastu cesis@partneriba.lv. Norādot e-pasta tematu: “ Piedāvājums Iepirkuma procedūrai, neatvērt līdz 14.03.2022., plkst.10:00” .

Piedāvājumi tiks atvērti 2022. gada 14. martā plkst. 10.00 biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” birojā, adrese: Jāņa Poruka iela 8-343, Cēsis, Cēsu novads, LV-41012.

Sīkākai uzziņai par izsludināto iepirkumu rakstīt uz e-pastu – cesis@partneriba.lv vai zvanīt pa tālr. 26533464