Līdzdalības nedēļas ietvaros biedrība “Latvijas Lauku forums” aicina aktīvās lauku kopienas, viedos ciemus, kopienu attīstības lietpratējus un interesentus piedalīties jau par tradīciju kļuvušajā Latvijas lauku kopienu vasaras forumā.  

Pasākuma mērķis ir veicināt diskusijas un stimulēt savstarpējo uzticību un sadarbību, meklēt un rast svaigus risinājumus kopienu līdzdalībai un viedai lauku attīstībai, sekmējot pozitīvas pārmaiņas, kā arī daloties pieredzē. 

 

Pieteikšanās līdz 15. jūnijam ŠEIT

ATZĪMĒ KALENDĀRĀ 29. UN 30. JŪNIJU UN TIEKAMIES JAUNLUTRIŅU TAUTAS NAMĀ, SALDUS NOVADĀ!

KOPIENU PERSILĀDE 2022 PROGRAMMĀ:

  • Diskusijas par kopienu un iedzīvotāju aktīvas iesaistes nozīmību lauku attīstībā;
  • Līdzdalības budžets un tā izmantošana ideju īstenošanā;
  • Iedzīvotāju padomes kā efektīva iedzīvotāju klātbūtne lēmumu pieņemšanā;
  • “Viedais ciems 2022” apbalvošanas ceremonija;
  • Līdzdalības formu un pieeju izpēte attīstības plānošanā;
  • Iedvesmojošas un kapacitāti stiprinošas radošās darbnīcas;
  • Tīkošanās, draudzēšanās, izzināšana mācoties vienam no otra

Programma “Kopienu persilāde 2022” PROGRAMMA

Forumā pulcēsies aktīvās lauku kopienu, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, politikas veidotāji, uzņēmēji, akadēmiķi, kopienu attīstības profesionāļi un entuziasti no visas Latvijas, lai kopā pārrunātu līdzdalības metodes, kopienu labās prakses, spēcinātu kapacitāti un gūtu iedvesmu tālākajam darbam. Diskusijās piedalīsies un ziņojumus sniegs pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Saldus novada pašvaldības, Latvijas Lauku foruma, sabiedriskās politikas centra “Providus”, Atzinības zīmes “Viedais ciems 2022” žūrijas, universitātēm, vietējām rīcības grupām un citām ar lauku attīstības pārstāvji, pārstāvji u.c. 

Foruma pirmajā dienā notiks diskusija par kopienu un iedzīvotāju aktīvas iesaistes nozīmību lauku attīstībā, kā divas tematiskās sesijas ar ekspertu ziņojumiem, praktiskiem piemēriem un metodiskiem padomiem kopienām par līdzdalības budžetu ieviešanu un ideju iesniegšanu, kā arī par iedzīvotāju padomēm kā efektīvu iedzīvotāju klātbūtnes instrumentu lēmumu pieņemšanā lauku teritorijām.

29. jūnija pēcpusdienā notiks atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2022” apbalvošanas ceremonija, kurā tiks godinātas Latvijas aktīvās un inovatīvās kopienas, kā arī ikkatram būs iespēja izzināt viedo ciemu pieredzes stāstus dzīvajā bibliotēkā. Vakarpusē dalībnieki tiks aicināti iesaistīties kopienu tīklošanās sacensībās un Ķezu naktī, kurā izskanēs patiesi kopienu stāsti par izgāšanos un neveiksmēm līdzdalības procesos.

Savukārt foruma otrajā dienā gaidāma diskusija iedzīvotāju iesaisti pašvaldību attīstības plānošanā un ziņojums parLatvijas novadu attīstības programmu analīzes rezultātiem lauku attīstības un kopienu jautājumu griezumā. Tāpat 30. jūnijā Persilādes dalībniekiem kapacitātes stiprināšanai būs iespēja piedalīties praktiskās izziņas un iedvesmas radošās darbnīcās “Tuč, tuč un gatavs!”, kā arī doties pieredzes vizītē pie Saldus novada aktīvajām kopienām.

 

Informāciju sagatavoja:

biedrība “Latvijas lauku forums”