LEADER programma tuvojas kārtējā 2014.–2020. gada plānošanas perioda noslēgumam. Mūsu partnerības teritorijā caur LEADER programmu ikviens tiek rosināts meklēt jaunus risinājumus esošajiem izaicinājumiem lauku teritorijā. LEADER programmā, ieviesto projektu pamats un mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti laukos, domājot gan par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, gan vides saglabāšanas iespējām.

Kas ir paveikts šajā periodā?

Aktivitātē “Uzņēmumu radīšana un attīstība” ar mērķi veicināt vietējās ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un dažādošanu – ieguldījums vietējās uzņēmējdarbības attīstībā

Aktivitātē “Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana”

Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībaiPROJEKTU SARAKSTU SKATĪT ŠĒIT

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanaPROJEKTU SARAKSTU SKATĪT ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja:

Administratīvā vadītāja 

Daiga Rubene