Paldies visiem par projektu sagatavošanu, par iniciatīvu iesaistīties LEADER programmā PARTNERĪBAS teritorijā un sniegt savu ieguldījumu lauku telpas attīstībā!
Mēnesi notiks vērtēšanas process un tad varēsim Jūs iepazīstināt ar projektu rindojumu un potenciālajām iespējām saņemt LEADER finansējumu.