7. septembrī CRLP birojā notika biedrības pārstāvju tikšanās ar Cēsu novada apvienību un Smiltenes novada Raunas un Drustu pagastu pārvalžu vadītājiem, lai pārrunātu aktualitātes gan saistībā ar VRG stratēģiju, gan kopienu, viedo ciemu un apkaimju kustību partnerības teritorijā.

Biedrības valdes priekšsēdētaja Ieva Kalniņa, atklājot sanāksmi norādīja, ka šobrīd atrodamies nozīmīgā darba posmā, jo ne vien atskatāmies uz to, ko esam paveikuši līdz šim, bet arī domājam un speram soli nākotnē, kas nes līdz arī daudz jaunus izaicinājumus un kā viens no tiem ir kopienu, viedo ciemu un apkaimju kustība gan Latvijā, gan mūsu teritorijā.

Biedrības kopienu virzītāja Kristīna pastāstīja gan par kopienu attīstību Latvijā, gan dalījās pieredzē par Liepas kopas aktivitātēm un līdzšinējo pieredzi.

CLRP komanda šobrīd aktīvi darbojas, lai mudinātu vietējos iedzīvotājus ņemt aktīvāku dalību sev būtisku jautājumu risināšanā un aktualizēšanā.

Priecājamies, ka varējām dzirdēt par to, kā jau šobrīd kopienu īstenotās aktivitātes uzlabo iedzīvotāju informētību, mudina sasparoties uzņēmējdarbībai un ar kopīgu pasākumu palīdzību stiprina piederību vietējam ciemam, pagastam un sabiedrībai.