Piesakies dalībai Demokrātijas akadēmijā

 • Vēlies, lai sabiedrība un vide mums apkārt būtu labāka, ar daudzveidīgām, vienādām iespējām visiem?
 • Vēlies uzzināt un izprast, kas ir pilsoniska sabiedrība?
 • Gribi zināt, kā vari iesaistīties, līdzdarboties un “darīt vairāk”, ietekmējot sabiedrībā notiekošos procesus?
 • Piesakies dalībai Demokrātijas akadēmijā!
 • Mācies, uzzini, iedvesmojies no reāliem pieredzes stāstiem, pilnveido savas kompetences, uzdrošinies līdzdarboties un būt aktīvam, ietekmējot lēmumus, kas tiek pieņemti un attiecas uz ikvienu no mums!
 • Demokrātijas akadēmija ir īpaši izstrādāta mācību programma pilsoniskās kompetences stiprināšanai:
  – 4 daudzveidīgas, iedvesmojošas, informatīvi bagātas nodarbības Rīgā ar Latvijā un ārvalstīs augsti novērtētiem, zinošiem ekspertiem.
  – 4 izzinošas, praktiskas, ikdienā pielietojamu un izmantojamu prasmju bagātas tikšanās reizes Latvijas reģionos.
  – regulāras savstarpējas pieredzes apmaiņas, tikšanās, diskusijas, viedokļu apmaiņas.
 • Demokrātijas akadēmijas mācību periods: 2023. gada janvāris – jūnijs. Mācību noslēgumā katram akadēmijas absolventam tiek izsniegta apliecība par mācību programmas apgūšanu.
 • Piesakies dalībai Demokrātijas akadēmijā – līdz 2023. gada 8. janvārim, aizpildot  PIETEIKUMA ANKETU