A I C I N Ā M izteikt Jūsu viedokli

par Cēsu rajona lauku partnerības teritorijas potenciālajiem attīstības virzieniem turpmākajiem 5+ gadiem, par iespējām realizēt projektus LEADER programmas ietvaros, izvirzītajos mērķos!
Aizpildot anketu, mēs kopīgi virzītos uz labāku dzīves vidi sev un nākamajām paaudzēm.
APTAUJAS ILGUMS 5-7 MINŪTES.

APTAUJAS ANKETU LŪDZAM AIZPILDĪT ŠEIT

Martā plānojam turpināt diskusijas ar iedzīvotājiem un iepazīstināt arī ar aptaujas rezultātiem.