Ir jaunas un noderīgas tēmas Viedajām trešdienām novembrī!

Rezervē sev laiku trešdienās plkst. 15.00!

1. novembrī : “Viedo ciemu attīstības veicinātājs: kopienas resursi”
Zane Siliņa, biedrība “Latvijas Lauku forums”

15. novembrī: “Paldies no VID? Jā, tas ir iespējams!”
Iveta Kaparkalēja, Biedrība “Aronas pīlādzis”

22. novembrī: “Aptauju veikšanas pamatprincipi un jaunākie Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti”
Santa Lazdiņa, KANTAR

Viss notiek tiešsaistēs!
“Viedo trešdienu” nodarbību ieraksti pieejami Latvijas Lauku forums mājaslapas laukuforums.lv attiecīgā raksta apakšdaļā.