Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir izvērtējusi 7. kārtā iesniegtos projektu pieteikumus rīcībās:

1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana

2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iesniegto projektu vērtēšanu.

Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti .

Saraksts ar projektu rindojumu

Rīcībā 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana CRLP 7 Kartas Riciba 1.1 Projektu Rindojums

Rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai CRLP 7 Kartas Riciba 2.1 Projektu Rindojums

Rīcībā 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana CRLP 7 Kartas Riciba 2.2 Projektu Rindojums

 

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti.

 

Informāciju sagatavoja:

Valdes priekšsēdētāja 

Ieva Kalniņa