KAD – 11.01.2022.

KUR  – ZOOM vidē, plkst. 15.00 -17.00  

KAS – “Elektroniskās projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumi, iespējamās problēmas  un kļūdas” Rīcība 1.1. “Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana”
   SEMINĀRA TĒMAS:

– Projektu iesnieguma sagatavošana Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
– EPS veidlapas aizpildīšanas iespējamās kļūdas un to novēršana
–  Vērtēšanas kritēriju piemērošana pie katras EPS projekta iesnieguma sadaļas
–  Projekta pieteikumam pievienojamie dokumenti

Dalībniekiem interesējošos jautājumus būs iespējams uzdot gan reģistrējoties dalībai seminārā, gan semināra norises laikā.

Pieteikties semināram var aizpildot pieteikuma PIETEIKŠANĀS ANKETA

Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pasākuma dienā uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi.

*Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana.

Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.