ONLINE Zoom

 

KAD – 10.01.2022.

KUR  – ZOOM vidē, plkst. 15.00 -17.30  

KAS – “LEADER projekta pieteikums”

                                                                          SEMINĀRA TĒMAS:

– LEADER programmas būtība – atbalsts lauku teritorijas attīstībai / I.Kalniņa  -CRLP Valdes priekšsēdētāja
– Projekta iesnieguma sagatavošanas pamatprasības atbilstoši normatīvajiem dokumentiem / D.Rubene – CRLP Administratīvā vadītāja
– Biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniegumu sagatavošanā. Lauku atbalsta dienests par  būtiskākiem aspekti, kam jāpievērš uzmanība sagatavojot un realizējot projektu /B.Kiršblate – Lauku atbalsta dienests, Ziemeļvidzemes Pārvaldes vadītāja vietniece,
Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja
– Vērtēšanas kritēriji un dokumenti, kas jāpievieno projekta pieteikumam / D.Rubene – CRLP Administratīvā vadītāja

 

Dalībniekiem interesējošos jautājumus būs iespējams uzdot gan reģistrējoties dalībai seminārā, gan semināra norises laikā.

Pieteikties semināram var aizpildot pieteikuma PIETEIKŠANĀS ANKETA

Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pasākuma dienā uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi.

*Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana.

Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.

Jautājumi – Atbildes !