BIEDRĪBAS CĒSU RAJONA LAUKU PARTNERĪBA PADOMES SASTĀVS

Vārds Uzvārds

Amats

Pārstāvniecība

Māris Niklass

Padomes priekšsēdētājs

Fiziska persona

Biruta Mežale

Locekle

Biedrība „Sieviešu resursu centrs „Prieks”

Baiba Roze

Locekle

Biedrība ”Kas Te”

Uvis Avens

Loceklis

Biedrība “RIDE IT”

Elita Eglīte

Locekle

Amatas novada pašvaldība

Laimis Šāvējs

Loceklis

Jaunpiebalgas novada pašvaldība

Hardijs Vents

Loceklis

Pārgaujas novada pašvaldība

Aivars Damroze

Loceklis

Raunas novada pašvaldība

Indriķis Putniņš

Loceklis

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Elīna Stapulone

Locekle

Priekuļu novada pašvaldība

Zane Pīpkalēja

Locekle

Fiziska persona

Rihards Vidzickis

Loceklis

Biedrība “Līgatnes upes saimnieki”

Janis Sniedzāns

Loceklis

Fiziska persona