BIEDRĪBAS CĒSU RAJONA LAUKU PARTNERĪBA PADOMES SASTĀVS

Vārds Uzvārds

Amats

Pārstāvniecība

Evija Zurģe

Padomes priekšsēdētāja

Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”

Biruta Mežale

Locekle

Biedrība „Sieviešu resursu centrs „Prieks”

Dace Kalniņa

Locekle

Fiziska persona

Inita Dzenīte

Loceklis

Smiltenes novada pašvaldība

Elita Eglīte

Locekle

z/s “Aparnieki”

Inese Suija Markova

Loceklis

Cēsu novada pašvaldība

Māris Niklass

Loceklis

Fiziska persona

Juris Čeičs

Loceklis

Biedrība “Drošas inovācijas”

Aleksandrs Ļubinskis

Loceklis

Biedrība “Cēsu digitālais centrs”

Dace Bišere Valdemiere

Locekle

Fiziska persona 

Zane Pīpkalēja

Locekle

Biedrība “Zaļā upe”

Zane Zirne

Loceklis

Fiziska persona