Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
REL Āraišu evaņģēliski luteriskā draudze
Pašvaldība
Drabešu pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
22500
Gads
2016

Projekta mērķis ir Āraišu luterāņu baznīcas, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, ēkas saglabāšana un atjaunošana, veicot baznīcas iekštelpu renovāciju, tādējādi nodrošinot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu.