Projekta fakti

Aktivitāte
Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana
Ieviesējs
SIA NOCTICUS
Pašvaldība
Liepas pagasts
Statuss
Ieviešanā
Publiskais finansējums
16250.00
Gads
2020

Mērķis ir:

UZBŪVĒT UN LABIEKĀRTOT BRĪVDIENU MĀJU GAUJAS NACIONĀLAJĀ PARKĀ UN INTEGRĒT TO AR ILGTSPĒJĪGIEM DABAS TŪRISMA PRODUKTIEM VIRZĪŠANAI EKSPORTA TIRGOS.

Mērķis tiks uzskatīts par sasniegtu, īstenojot četrus secīgus izpildītāju rādītājus:

1) uzbūvēta un labiekārtota brīvdienu māja ~ 100 m2 platībā;
2) izveidoti vismaz pieci jauni tūrisma produkti ārvalstu tirgum, kas ir savienojums ar izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu;
3) piesaistīt un atbilstoši apmācīt nepieciešamību cilvēkresursu plānošanas pakalpojumu virzībai ārvalstu tirgotājiem;
4) īstenošanas zīmolvedības un tirgvedības stratēģijas plānošanas rīcību daļa pirmajiem diviem gadiem, lai sasniegtu plānotos rezultatīvos rādītājus.