Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
BDR " Zvannieku mājas"
Pašvaldība
Vaives pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
2226.24
Gads
2016

Projekts paredz uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti Zvannieku māju kopienā, uzstādot ūdens atdzelžošanas iekārtu. Iekārta apkalpotu ūdens sistēmu 4 ēkām, kas atrodas biedrības nomātajā īpašumā “Vecrogas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.