Projekta fakti

Aktivitāte
Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana
Ieviesējs
SIA LOGSETER
Pašvaldība
Liepas pagasts
Statuss
Ieviešanā
Publiskais finansējums
16180.45
Gads
2020

Projekta ietvaros plānots iegādāties augsnes gatavošanas agregātu.
Uzņēmuma radīs jaunu meža nozares pakalpojumu un vienu jaunu darba vietu vietējā pašvaldībā.
Jauna pakalpojuma izveide veicina uzņēmuma apgrozījuma palielināšanas iespēju un iespēju attīstīties ilgtermiņā.
Pakalpojums tiks piedāvāts profesionāliem meža nozares uzņēmumiem, slēdzot ilgtermiņa līgumus par konkrētu apstrādes platformu apjomu, kā arī privātu meža īpašniekiem par atsevišķiem objektiem.