Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
BDR "Līgatnes vēstures biedrība"
Pašvaldība
Līgatnes pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
9887.45
Gads
2016

Projekta mērķis ir iegādāties Līgatnes papīra muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveidošanai nepieciešamo aprīkojumu, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.