Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
PSV Amatas novada pašvaldība
Pašvaldība
Amatas pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
15408
Gads
2016

Projekta mērķis – uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Spārē, veicinot sociālo integrāciju un sociālās spriedzes mazināšanos, harmoniju rodot meža izziņas parkā, kurā izprast un sajust dabu, kā arī iekļaut to mācību procesā.