Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
PSV Jaunpiebalgas novada dome
Pašvaldība
Jaunpiebalgas pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
22500
Gads
2016

Projekta mērķis – publiski pieejamas vides radīšana un kultūrmantojuma popularizēšana, izbūvējot skatu torni “Viņķu kalnā”, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā.