Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
PSV Cēsu novada pašvaldība
Pašvaldība
Vaives pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
19930.19
Gads
2016

Projekta ietvaros ir paredzēts aprīkot Vaives tautas nama skatuvi ar mūsdienīgu skaņas un gaismas tehniku, kas ir piemērota tautas nama specifikai un ir mobila. Tādējādi ieviešot ilgtermiņa jauninājumu kultūrvides jomā Vaives pagastā, paaugstinot kultūras pasākumu kapacitāti, un radot pievilcīgu kultūrvidi dažādām vecuma grupām lauku teritorijā.