Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
PSV Raunas novada dome
Pašvaldība
Raunas pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
22500
Gads
2018

Projekta mērķis – sakārtot teritoriju un izveidot Raunā multifunkcionālu, modernu, publiski pieejamu velotrasi jebkurai iedzīvotāju grupai, ieskaitot mazaizsargātos iedzīvotājus – jaunieši, bezdarbnieki, pensijas vecuma cilvēki. Piedāvātais jaunais pakalpojums apvienos sportu un aktīvu atpūtu, veicinās pavadīt brīvo laiku aktīvi, veselīgi kopā ar draugiem, ģimeni.