Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
PSV Pārgaujas novada pašvaldība
Pašvaldība
Raiskuma pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
17796.18
Gads
2016

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejamības iespējas Pārgaujas novada teritorijā, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, lai pakalpojumi būtu viegli sasniedzami un kvalitatīvi, tehniskā infrastruktūra pilnveidota un moderna. Attīstīt dzīvošanai labvēlīgu un ilgtspējīgu Cēsu lauku partnerības teritoriju, kurā dzīvot un atgriezties. Tiešais projekta mērķis – uzlabot esošo situāciju un labiekārtot Pārgaujas novada izglītības iestādes vidi un infrastruktūru Raiskuma pagastā, padarot to drošu un pieejamu. Izveidot bruģētu uzbrauktuvi pie izglītības iestādes, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, labiekārtot automašīnu stāvlaukumu, veikt inovāciju sporta laukumā, papildinot to ar jauniem objektiem – āra trenažieriem. Padarīt Raiskuma pagasta centra vidi pievilcīgu un pieejamu visu vecumu iedzīvotājiem. Integrēt sabiedrībā bērnus invalīdus, seniorus un visu vecumu Pārgaujas novada iedzīvotājus.