Projekta fakti

Aktivitāte
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai [Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana]
Ieviesējs
PSV Vecpiebalgas novada pašvaldība
Pašvaldība
Vecpiebalgas pagasts
Statuss
UZRAUDZĪBĀ
Publiskais finansējums
14912.46
Gads
2016

Projekta mērķis – labiekārtot dabas objektu Vecpiebalgas pagasta centrā, izveidojot jaunu tūrisma objektu Vecpiebalgas novadā, atbalstīt, dažādot un uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un kvalitāti brīvā dabā, veicināt saudzīgu attieksmi pret dabu iedzīvotāju vidū, dodot iespēju dzīvot labvēlīgā lauku vidē, kur tiek veicināta sociālā un ekonomiskā darbība.