Izsludināts iepirkums biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” “Vietējās attīstības stratēģijas2014.-2020. gadam novērtējums”

NOLIKUMS SVVA NOVERTEJUMS