Detalizēta darba kārtība pieejama šeit Programma IZZINI UN SAGLABĀ DABISKAS PĻAVAS

Zemnieku saimniecības Jaunpiebalgas apkārtne var lepoties ar saglabātām dabiskām pļavām! Aktīvie Jaunpiebaldzēni aicina iepazīt dabisko pļavu nozīmi un daudzveidību, izmantot šo Jaunpiebalgas pagasta dabas vērtību, to popularizēt, lai kopīgi turpinātu videi draudzīgu saimniekošanu un veicinātu Jaunpiebalgas atpazīstamību kā videi draudzīgu mājvietu!
Ja tēma interesē, izmanto iespēju un satiekamies 9.jūlijā Lielkrūzes
Pieteikšanās obligāta : 29146397, Valentīna
Esam a t b i l d ī g i !

Pasākums tiek organizēts projekta „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”, Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu īsteno četri partneri – biedrība “Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.