Projekta “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros un sadarbībā ar Raunas muzeju, Raunas pagasta iedzīvotāji aicināti iesūtīt, uzrakstīt, izstāstīt vai kā citādi dokumentēt savu Raunas stāstu. Stāstu temati var būt dažādi, tomēr tiem jābūt saistītiem ar Raunu. Labprāt uzklausīsim un dokumentēsim stāstus par:

Raunā ievērojamām vietām (pilsdrupām, Staburagu, baznīcu, Brīvības pieminekli, Tanīsa kalnu, Dzirnavgravu utt.),
par darba gaitām kādā no Raunas iestādēm (Lauktehnika, skola, bērnudārzs, slimnīca, kolhozi, pienotava, pasts, aptieka, pansionāts, veikali utt.),par nozīmīgiem un interesantiem notikumiem Raunā dažādos laikos,
par, jūsuprāt, ievērojamiem un interesantiem Raunas cilvēkiem, par kuriem būtu jāzina arī citiem,
par Raunas pagastam raksturīgajām tradicionālajām amatu prasmēm (kokamatniecība, aušana, podniecība, kordziedāšana u.c.), mutvārdu tradīcijām (pasakas, teikas, mīklas u.c.), svētku tradīcijām (kāzas, kapusvētki, dzimšanas dienas u.c.), dejām, instrumentu spēli u.c.
Ja Jums ir kāds stāsts, ko vēlaties dokumentēt un saglabāt nākamajām paaudzēm, tad lūgums sazināties ar Raunas muzeja vadītāju Ievu Plētienu pa tel. 28728377 vai e-pastu: raunasmuzejs@gmail.com , lai vienotos par labāko veidu, kā šos stāstus dokumentēt.  Priecāsimies, ja stāstus papildināsiet ar fotogrāfijām vai citiem vizuālajiem materiāliem (fotogrāfijas un materiālus ieskenēsim un atdosim atpakaļ). Stāstus aicinām iesniegt līdz 3.augustam.

Visi stāsti tiks apkopoti un dokumentēti, bet interesantākos stāstus un fotogrāfijas publicēsim Raunas novada vēstīs, Raunas mājaslapa un izvietosim Dabas galerijas stendos pie Raunas novada domes ēkas.

Augustā visus stāstniekus un Raunas iedzīvotājus aicināsim uz kopīgu Raunas stāstu pēcpusdienu, kur iepazīstināsim ar savāktajiem stāstiem. Drosmīgākajiem stāstniekiem būs iespēja savu Raunas stāstu izstāstīt pašam. Informācija par pasākumu vēl sekos.

 

Projekts “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.