Klajā nākusi “Zaubes savvaļas receptes 2021” grāmatiņa, kurā apkopotas 15 savvaļas receptes.

Grāmatiņa tapusi sadarbībā ar “Savvaļas brīnumi” starptautiskajiem partneriem – Skotijas Forth Valley un Lomond LEADER grupu, Lietuvas Utenas reģionu un Jonišču rajona vietējas rīcības grupām, Saldus rajona attīstības biedrību un Somijas Vaara-Karjalan Leader grupu.

ZAUBES SAVVAĻAS RECEPTES LV

ZAUBES SAVVAĻAS RECEPTES ENG

Lai top un labi garšo!