Risinājumu darbnīcas piegādes organizācija Eiropas lauksaimniecības fonda 2014. – 2020. Gada attīstības programmas. “KOPA / Kopienas pārdomāta attīstība” apakšprogramma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība ” Nr. 19-00-A019.332-000003 kapcsolatban. .