2017. gadā ar lieliskām idejām uzsākts un beigu fāzē Pandēmijas izaicinājumu piebremzēts, noslēdzies apjomīgs starpvalstu kopprojekts. Noslēguma pasākums norisinājās brīnišķīgā vietā pie projekta partneriem Madeiras salā Portugālē.

Projekta mērķa grupa bija tūrisma pakalpojumu sniedzēji lauku teritorijās, tajā skaitā, tūrisma uzņēmēji un nevalstiskas organizācijas, kas piedāvā ilgtspējīga tūrisma pakalpojumus (ieskaitot amatniekus, mājražotājus, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, gidus, muzejus u.c.).

Projekta aktivitātēs no Cēsu VRG piedalījās gan uzņēmēji, gan NVO pārstāvji, gan  atbalsta organizāciju pārstāvji, kas savu darbību attīsta Gaujas Nacionālajā parkā vai tā tuvumā. Visiem projekta dalībniekiem tā bija lieliska pieredze un jaunu ideju krāšana, savas kopienas un uzņēmējdarbības attīstībai.

No Latvijas puses šajā projektā bija iesaistīta arī VRG Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija».

2021. gada jūlija beigās notikušā noslēguma pasākuma ietvaros, tika sniegts pārskats par starpvalstu kopprojekta norisi, kurā projekta partneri izvērtēja sasniegto, prezentējot katras valsts un VRG rezultātus. Visas projekta plānotās aktivitātes ir 100% īstenotas, un rezultāti ir nozīmīgi un ilgtspējīgāki nekā plānots.

Liela vērtība ir iegūtais spēcīgais sadarbības tīkls, kurā šodien ietilpst 10 partneri no 4 valstīm un ar kuriem ir uzsāktas sarunas par jauna sadarbības projekta sagatavošanu.

Diskusiju un darba semināru rezultātā tika identificētas iespējamās turpmākās sadarbības un projektu idejas, kuras ir būtiskas ne tikai lokāli VRG, bet visas Eiropas kontekstā un  ir vērstas uz ilgtspējīgu tūrismu, efektīvu vietējo resursu izmantošanu teritorijas attīstībā, mazās uzņēmējdarbības veicināšanu, vienlaikus akcentējot, gan klimata pārmaiņu problemātiku, gan atjaunojamo resursu plašāku izmantošanu uzņēmējdarbībā, t.sk., tūrismā.

Sadarbības projektā būtu lietderīgi iesaistīt Latvijas partnerus no Rāznas un Ķemeru nacionālo parku teritorijām un no Somijas dienvidiem, kuru teritorijā arī ir nacionālais parks.

Projekta noslēguma pasākuma ietvaros iegūtās atziņas un idejas tiks izmantotas nākamā plānošanas perioda Cēsu rajona lauku partnerības stratēģijas izstrādē.

 

Informāciju sagatavoja:

Anda Andrušaite

projekta koordinatore

26433668