17.07.2021. Kaives aktīvie iedzīvotāji un biedrība “Līdzās” aicina Kaives pagasta iedzīvotājus un viesus uz
R A D O Š U K O P Ā B Ū Š A N U !

Ja esi Kaivē, nāc piedalies! Ieskaties afišā un Programmā!

Reģistrējies, telefona nr. 26309040 Agnese !

Pasākums tiek organizēts Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai Latvijas attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā  un starpvalstu sadarbība” Projekta “KOPA/Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003ietvaros.