Ir noslēgušies tīrīšanas darbi starpteritoriālā LEADER programmas finansētā projekta “Zaļie ceļi-uzņēmējdarbības attīstībai“, ietvaros, ar mērķi uzlabot veloceļa caurbraucamību posmā Ieriķi – Jaunpiebalga.
Cēsu rajona lauku partnerības teritorijā piecos posmos veikti tīrīšanas darbi:

  • Atjaunota gājēju-velo laipa pār Gauju un uzstādītas vello ceļa norādes.
  • “Lielkrūzes” saimnieki Guntars un Valentīna Dolmaņi ir Zaļā dzīves veida dzīvotāji! Viņu saimniecībai garām iet Zaļais Veloceļš. Saimniekam vienmēr idejas kā dzīvot draudzīgi ar to kas apkārt, tāpēc vēl jo vairāk prieks  par “Zaļajā ceļā” izveidoto apstāšanās – atpūtas vietu, lai var “ievilkt elpu” un priecāties par Jaunpiebalgas pakalniem.
  • Divi vello skaitītāji vēl tikai ceļos no Čehijas pie mums.  

Ceļa labāka caurredzamība, droša braukšana un jaunās uzstādītās zīmes veicinās zaļā tūrisma iespējas
biedrības Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā.

Informācija sagatavota

19.11.2020