Projekta “Ilgtspējīgas tūrisma attīstības principa ieviešanas nacionālās parku / aizsargājamās dabas teritorijas reģionos” sagatavošanas un izdota buklets / brošūra.

Brošūra domāta lieliem un maziem dabas draugiem. Visi dzīves laikā nacionālie parki, kas nedaudz mazāki par dzīvesveidu, jo darba un atpūtas iespējas tajos prasa viedu, ir sabalansēti, jo viņi var var dzīvot kopā.

Tā elektroniskā versija ir pieejama šeit: Vieda Dzīve Dabā 2020