Projekta “Ilgtspējīgas tūrisma attīstības principu ieviešana nacionālo parku / aizsargājamo dabas teritoriju reģionos” ietvaros sagatavots buklets.

Tā elektroniskā versija ir pieejama šeit: Vieda Dzīve Dabā 2020